Ochrana soukromí

 

NA VAŠEM SOUKORMÍ NÁM ZÁLEŽÍ!

 

Vaše soukromí je pro nás důležité, a proto bychom vás rádi informovali o tom, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji. Pro transparentnější a jasnější přehled jsme pro Vás zpracovali Politiku ochrany soukromí, jež jsme rozdělili do různých kapitol. Na Vás se vztahují různé části Politiky v závislosti na tom, zda jste registrovaným zákazníkem našeho e-shopu, nebo máte registraci v naší věrnostní databázi, či pouze nakupujete v našich kamenných prodejnách. V jednotlivých kapitolách detailněji popisujeme, jaké osobní údaje o Vás uchováváme a jak s nimi nakládáme. Rozvedli jsme také informace o Vašich právech. Například o tom, jak můžete získat přístup ke svým osobním údajům a jak si lze vyžádat ukončení nakládání s Vašimi osobními údaji.

_________________________________________________________________________________________________________________________

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 


Kdo kontroluje Vaše osobní údaje?

Kontrolu osobních údajů, které nám předáváte, provádíme výhradně sami bez využití externích pracovníků z jiných společností. Proto také neseme odpovědnost za Vaše osobní údaje na základě platných právních předpisů o ochraně dat.

Kde máme Vaše osobní údaje uloženy?

Údaje, které od vás sbíráme, jsou uloženy v Evropském hospodářském prostoru (EHP) a nejsou předávány a zpracovávány v zemi mimo EHP.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům? 

Vaše osobní údaje budou sdíleny pouze v rámci naší společnosti. Společnost jedná výhradně jako zpracovatel osobních údajů a zpracovává osobní údaje samostatně. Vaše osobní údaje nebudou nikdy poskytnuty, vyměněny či prodány pro marketingové účely třetím osobám mimo naši společnost. Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování našich služeb. Jednotlivé kategorie třetích osob naleznete níže uvedené u jednotlivých případů zpracování osobních údajů.

Jaký je právní základ zpracování?

V případě každého jednotlivého zpracování osobních údajů, které od Vás sbíráme, Vás informujeme, zda je poskytnutí osobních údajů dáno zákonem, požaduje se pro účely uzavření smlouvy, zda je povinné osobní údaje poskytnout a jaké jsou případné důsledky, rozhodnete-li se údaje neposkytnout.

Jaká jsou vaše práva?

Právo na přístup:  

Máte právo kdykoli požadovat informace o tom, jaké osobní údaje o Vás uchováváme. Můžete kontaktovat naši společnost, a my Vám neprodleně zašleme Vaše osobní údaje e-mailem.

Právo na opravu:  

Máte právo požadovat opravu Vašich osobních údajů, pokud nejsou správné, a máte právo na doplnění neúplných osobních údajů.

Právo na výmaz: 

Máte právo na smazání jakýchkoli osobních údajů zpracovaných naší společností kdykoli s výjimkou těchto situací:

*máte nedokončenou objednávku, která ještě nebyla odeslána nebo byla odeslána částečně,

*máte u naší společnosti nevyrovnaný dluh, bez ohledu na platební metodu,

*jste podezřelí ze zneužití našich služeb nebo jste je v posledních čtyřech letech zneužili,

*jestliže jste provedli jakýkoli nákup, ponecháme si vaše osobní údaje spojené s vaší transakcí pro účely účetnictví.

Právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu:  

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu naší společnosti. Nebudeme tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokážeme legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před Vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

Právo vznést námitku proti přímému marketingu: 

Máte právo vznést námitku proti přímému marketingu včetně případu profilování analýzy pro účely přímého marketingu. Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést prostřednictvím e-mailu.

Právo na omezení: 

Máte právo požádat o omezení zpracování Vašich osobních údajů za těchto okolností:

*vznesete-li námitku proti zpracování na základě legitimního zájmu naší společnosti, omezíme veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření legitimity zájmu,

*máte-li za to, že jsou Vaše osobní údaje nesprávné, musíme omezit veškeré zpracování takových údajů, než dojde k ověření přesnosti osobních údajů,

*pokud Vaše osobní údaje již nepotřebujeme, ale požadují se při obhajobě právních nároků.

Jak můžete uplatňovat svá práva?

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně, a proto jsme Vám neustále k dispozici. Můžete nás kdykoli kontaktovat na eshop@golf-fashion.cz

 _________________________________________________________________________________________________________________________

ONLINE NÁKUP

 

Proč Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje využíváme ke správě Vašeho online nákupu, konkrétně ke zpracování Vašich objednávek a vracení zboží a peněz prostřednictvím našich online služeb a k zasílání oznámení o stavu doručování nebo o případných problémech s doručením Vašeho zboží.  Vaše osobní údaje používáme ke správě Vašich plateb. Vaše údaje také používáme k vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží. Snažíme se Vám poskytovat různé možnosti platby a provádíme analýzu ke zjištění, jaké platební varianty máte k dispozici, což se týká mimo jiné vaší historie plateb a kontroly vaší platební morálky. 

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracujeme tyto kategorie osobních údajů:

*kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo,

*platební údaje a historie plateb,

*údaje k objednávkám.

Pokud máte registraci v našem internetovém obchodě, budeme také zpracovávat Vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s registrací, jako jsou:

*identifikační údaje k účtu,

* historie nákupů.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb, a to dopravním společnostem v souvislosti s doručením Vaší objednávky, poskytovatelům platebních služeb v souvislosti s Vaší platbou a pronajímatelem webového prostoru, na němž provozujeme náš internetový obchod. Berte prosím na vědomí, že řada těchto cílových společností má nezávislé právo či povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje.

Jaký je právní základ zpracovávání vašich osobních údajů?

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění našich služeb, co se týče správy a doručení objednávky.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme uchovávat po dobu, kdy budete aktivním zákazníkem.

_________________________________________________________________________________________________________________________

PŘÍMÝ MARKETING

 

Proč Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje použijeme k zasílání marketingových nabídek, informativních zpráv a pozvánek prostřednictvím e-mailu.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů: 

*kontaktní údaje jako je e-mailová adresa,

*pohlaví (pokud se tyto informace rozhodnete poskytnout).

Pokud jste registrovaným zákazníkem, budeme také zpracovávat Vaše osobní údaje poskytnuté v souvislosti s registrací, jako jsou:

*jméno,

*adresa,

*pohlaví,

*historie nákupů.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb technickým poskytovatelům k distribuci fyzického a digitálního přímého marketingu. Vaše údaje nikdy neposkytujeme, neprodáváme ani nevyměňujeme s třetími stranami za účelem marketingu mimo naši společnost. 

Jaký je právní základ zpracovávání Vašich osobních údajů?

Zpracování Vašich osobních údajů vyplývá z Vašeho souhlasu s přímým marketingem.

Vaše právo odvolat souhlas:

Máte právo kdykoli odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a vznést námitku proti přímému marketingu. V takovém případě Vám naše společnost nebude moci v rámci přímého marketingu zasílat další nabídky a informace podmíněné Vaším souhlasem. Svůj požadavek na vyloučení z přímého marketingu můžete provést prostřednictvím emailu.

Jak dlouho máme Vaše údaje uloženy?

Vaše údaje budeme pro přímý marketing uchovávat, dokud neodvoláte Váš souhlas.

 _________________________________________________________________________________________________________________________

ZÁKAZNICKÝ SERVIS

 

Proč Vaše osobní údaje využíváme?

Vaše osobní údaje používáme ke správě Vašich dotazů, vyřizování stížností a záležitostí spojených se zárukou na zboží a technickou podporou prostřednictvím e-mailu, SMS, telefonních hovorů a sociálních sítí. Můžeme vás také kontaktovat v případě nesrovnalostí ohledně vaší objednávky.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracujeme veškeré údaje, které nám poskytnete, včetně těchto kategorií:

* kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo,

* platební údaje a historie plateb,

* údaje k objednávkám,

* číslo účtu,

* veškerá korespondence v těchto záležitostech.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Osobní údaje poskytované třetím osobám jsou používány výhradně za účelem poskytování výše uvedených služeb.

Jaký je právní základ zpracovávání Vašich osobních údajů?

Zpracování Vašich osobních údajů se opírá o legitimní zájem naší společnosti.

Jak dlouho vaše údaje uchováváme?

V případě telefonických hovorů a e-mailových protokolů a korespondence uchováváme vaše údaje po dobu 12 měsíců. Pokud jde o stížnosti podané v prodejně, ukládáme Vaše osobní údaje po dobu 3 let.

Vaše právo na napadení zpracování na základě legitimního zájmu: 

Máte právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů na základě legitimního zájmu. Naše společnost nebude tyto osobní údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže legitimní důvod tohoto zpracování, který má přednost před Vaším zájmem a právy, nebo s ohledem na právní nároky.

 _________________________________________________________________________________________________________________________

Další marketing

 

Proč vaše osobní údaje využíváme?

Vaše údaje zpracujeme v případě, že se zúčastníte některé z našich soutěží. Vaše osobní údaje budou použity ke kontaktování účastníků soutěže, před akcí a po ní, k identifikaci soutěžících a ke kontaktování výherců, k doručení a další komunikaci ohledně doručení cen.

Jaké typy osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

* kontaktní informace, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo,

* pohlaví a věk,

* informace poskytnuté pro účely soutěže.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Údaje, které se předávají třetím stranám, se používají pouze za účelem poskytování výše uvedených služeb doručovatelům k zaslání cen. 

Jaký je právní základ zpracovávání Vašich osobních údajů?

Zpracování Vašich osobních údajů vyplývá z vašeho souhlasu v rámci účasti v soutěži.

Jak dlouho máme vaše údaje uloženy?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu 365 dnů od konce soutěže.

 _________________________________________________________________________________________________________________________

PLNĚNÍ PRÁVNÍCH ZÁVAZKŮ

 

Proč používáme vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budou použity za účelem plnění právních povinností, v případě soudních řízení či rozhodnutí ze strany úřadů. To zahrnuje použití Vašich osobních údajů za účelem shromažďování a ověřování účetních údajů v souvislosti s dodržováním pravidel účetnictví.

Jaký druh osobních údajů zpracováváme?

Zpracováváme následující kategorie osobních údajů

*číslo objednávky,

*jméno,

*poštovní adresa,

*částka transakce,

*datum transakce.

Kdo má přístup k Vašim osobním údajům?

Vaše osobní údaje budou sdíleny pouze v rámci naší společnosti a se společnostmi specializovanými na informační technologie, které zajišťují systémová řešení v oblasti účetnictví a s externími pracovníky pro oblast účetnictví.

Jaký je právní základ pro zpracování Vašich osobních údajů?

Zpracování Vašich osobních údajů je pro nás nezbytné z důvodu plnění právních povinností společnosti.

Po jak dlouhou dobu budeme uchovávat vaše osobní údaje?

Vaše osobní údaje budeme uchovávat po dobu, která je v souladu s účetními pravidly platnými v České republice.